مقالات

سیزدهمین نمایشگاه سنگ نیم ور محلات – برند ذوالفقار

در طی برگزاری سیزدهمین نمایشگاه سنگ نیم ور در محلات افتخار مصاحبه با جناب مهندس محمدی مدیر عامل گروه معادن و کارخانجات سنگ ذوالفقار را داشتیم.

برند ذوالفقار با حضور 20 ساله در صنعت سنگ و فعالیت در زمینه استخراج تا فناوری سنگ و صادرات به حوزه اروپا، آسیای شرقی و کشورهای همسایه همچون چین، ایتالیا و اسپانیا باعث مطرح کردن سنگ ایرانی و کمک به اقتصاد این کشور شده است.

ایشان در این مصاحبه از مشکلات دولتی موجود بر سر راه این صنعت گله کردند و از مسئولان تقاضا داشتند در این صنعت بیشتر همکاری کنند تا به ارز آوری و اقتصاد ایران کمک کنند.