وایت گرانیت

وایت گرانیت بیش از 10 سال است که با تمرکز بر تولید تخصصی گرانیت سفید فعالیت می کند. این مجموعه با تولید تخصصی و با کیفیت سنگ گرانیت توانسته سهم عظیمی در بازار داخلی و بین المللی داشته باشد.

آقای محسن صمدی مدیریت وایت گرانیت را بر عهده  دارند.

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

کاتالوگ

هویت بصری