پارد استون

پارد استون یا همان پارتاک سنگ کویر یکی از بزرگترین استخراج کنندگان و صادرکنندگان کوپ به سراسر جهان می باشد که با حضور فیزیکی در نمایشگاه ها و کشورهای مختلف سعی دارد که سنگ خام ایرانی با کیفیت را به دنیا معرفی نماید.

این مجموعه با مدیریت مهندس رحمانی فعالیت می نماید.

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

کاتالوگ

هویت بصری