نوبل

نوبل استون دارای محصولات متعدد از قبیل کریستال،مرمریت و دیگر سنگ های طبیعی در ابعاد اسلب را دارا می باشد. این کارخانه انواع روش های مختلف پرداخت از جمله بوش همر(تیشه ای دانه ای)،مات، صیقل خورده، تیشه ای و چرمی را بر روی سطوح سنگها انجام می دهد.

کاتالوگ

هویت بصری