پیترا بلاک

پیترا بلاک یک برند صادرات سنگ خام (کوپ) به کشورهای مختلف می باشد. این برند با در دست داشتن شوروم کوپ و قراردادهای همکاری با معادن یکی از بزرگترین صادرکنندگان کوپ به کشورهای شرقی و غربی می باشد. مدیریت این مجموعه را آقای رمضان ملکزاده بر عهده دارند.

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

هویت بصری

ویدئو کلیپ