آراد استون

آراد استون یکی از مطرح ترین صادرکنندگان سنگ لوکس ایرانی به کشورهای عربی می باشد و با در دست داشتن انبار سنگ در کشور امارات متحده عربی، پس از برند سازی سنگ آن را به بازار ساخت و ساز کشورهای عربی وارد می کند.

مدیریت این مجموعه را آقای آرش دهدشتی برعهده دارند.

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

هویت بصری

ویدئو کلیپ