صنایع سنگ توحید

سنگ ریزه‌ های طبیعی در ۳ واحد تولید مرمریت سنگ کوبی توحید با بیش از ۱۰۰,۰۰۰ تن تولید سالانه و با تنوعی از رنگ‌ها و اندازه‌ها تولید می‌شود.

صنایع سنگ توحید​